GENEREL FORBRUGER INFORMATION

Bestyrelsen vil benytte hjemmesiden www.stoedovvand.dk som vandværkets primære informationskilde til forbrugerne, og hjemmesiden vil derfor blive opdateret løbende efter behov. Alle forbrugere bedes oplyse deres mobiltelefoner nummer og e-mail adresse, så stødov vand kan sende vigtige beskeder ud via SMS og e-mail. 

 
AKTUELLE MEDDELELSER

Opstår der behov for akut information, vil der blive udsendt en SMS til alle med besked om, at se meddelelsen på hjemmesiden her, under Aktuel InfoI tilfælde af behov for beredskabsmeddelelser vil disse blive vist her.

FUSIONSBIDRAG
Oversigt over ekstraordinært fusionsbidrag kan ses her

 

VANDET FRA STØDOV VANDVÆRK ER IKKE FORURENET
Der har på det seneste været oplysninger fremme på facebook-siden “Livet på Helgenæs” om, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i en opgørelse over forurenede vandværker skriver, at vandet fra Stødov Vandværk er forurenet. DN har fortalt os, at de har oplysningerne fra vores årlige, lovlige vandanalyser.

Lad os slå fast – vandet fra Stødov Vandværk er ikke forurenet. Derfor kan du roligt drikke vandet.

Det fremgår af vandanalyserne, at der er fundet spor efter nedbrydningsproduktet BAM i både boring og drikkevand. Mængden, der er fundet, er i en koncentration under grænseværdien og udgør derfor ikke nogen sundhedsrisiko. Vi følger selvfølgelig udviklingen i forekomsten.
Du kan finde resultaterne af vores vandanalyser her 

 

 
MØDEINDKALDELSER

Indkaldelse til generalforsamlinger og evt. informationsmøder vil blive udsendt via en SMS med henvisning til hjemmesiden, hvor mødeindkaldelse, dagsorden og bilag vil kunne ses under denne overskrift.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Søndag den 19. september 2021 kl. 10.00 i Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2, Stødov, 8420 Knebel.
Læs hele indbydelsen her

 

 

PASNING AF EGEN INSTALLATION

Når der ikke er blevet tappet vand i en længere periode anbefales det, at åbne armaturer hvorfra der tappes drikkevand og lade vandet løbe. Herved skylles ”gammelt” stillestående vand samt eventuelle metal-afgivelser fra rør og armaturer ud af systemet.

Check om der er utætheder på din stikledning og installation. Åbn målerbrønden og kontroller at måleren står stille, når der ikke tappes vand i huset.

Sørg for at der er ryddet omkring målerbrønden, således at vandværkspasseren kan finde målerbrønden i tilfælde af behov for reparation og målerudskiftning. Marker gerne målerbrønden.