GENEREL FORBRUGER INFORMATION

Bestyrelsen vil benytte hjemmesiden www.stoedovvand.dk som vandværkets primære informationskilde til forbrugerne, og hjemmesiden vil derfor blive opdateret løbende efter behov. Alle forbrugere bedes oplyse deres mobiltelefoner nummer og e-mail adresse, så stødov vand kan sende vigtige beskeder ud via SMS og e-mail. 

Siden er opdateret den 1.maj 2019

 
AKTUELLE MEDDELELSER
Opstår der behov for akut information, vil der blive udsendt en SMS til alle med besked om, at se meddelelsen på hjemmesiden her, under Aktuel InfoI tilfælde af behov for beredskabsmeddelelser vil disse blive vist her.

 

FUSIONSBIDRAG
Oversigt over ekstraordinært fusionsbidrag kan ses her

 

VANDET FRA STØDOV VANDVÆRK ER IKKE FORURENET
Der har på det seneste været oplysninger fremme på facebook-siden “Livet på Helgenæs” om, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i en opgørelse over forurenede vandværker skriver, at vandet fra Stødov Vandværk er forurenet. DN har fortalt os, at de har oplysningerne fra vores årlige, lovlige vandanalyser.

Lad os slå fast – vandet fra Stødov Vandværk er ikke forurenet. Derfor kan du roligt drikke vandet.

Det fremgår af vandanalyserne, at der er fundet spor efter nedbrydningsproduktet BAM i både boring og drikkevand. Mængden, der er fundet, er i en koncentration under grænseværdien og udgør derfor ikke nogen sundhedsrisiko. Vi følger selvfølgelig udviklingen i forekomsten.
Du kan finde resultaterne af vores vandanalyser her

 

 

 

 

 

 
MØDEINDKALDELSER

Indkaldelse til generalforsamlinger og evt. informationsmøder vil blive udsendt via en SMS med henvisning til hjemmesiden, hvor mødeindkaldelse, dagsorden og bilag vil kunne ses under denne overskrift.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 19.00 i Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2, Stødov, 8420 Knebel.

DAGSORDEN:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse
  Revisionsprotokol 2018 / Årsrapport 2018 / Revisorerklæring for 2018
 • Budget 2020 forelægges til godkendelse – se budget 2020 her
 • Takstblad 2020 forelægges til godkendelse – se takstblad 2020 her
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til formanden senest den 2. maj
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  Den gamle bestyrelse består af 8 medlemmer, 2 fra hver af de 4 forsyningsområder. For året 2019 reduceres de 8 medlemmer til 4 medlemmer, og der vælges 2 medlemmer fra generalforsamlingen, samt 1 suppleant. Den nye bestyrelse kommer således til at bestå af 6 medlemmer samt 1 suppleant.

Nuværende bestyrelse består af:
Erik Hellstern, Formand – Fortsætter
Jens Aage Sandbjerg,  Næstformand – Fortsætter
Henning Møller Nielsen, Sekretær – Fortsætter
Jon Hune, Bestyrelsesmedlem – Fortsætter

Kirsten Hvid Schmidt, Bestyrelsesmedlem – Ønsker genvalg
Kirsten Pedersen, Bestyrelsesmedlem – Udtræder
Ole Jensen, Bestyrelsesmedlem – Udtræder
Søren Enghuus, Kasserer – Udtræder

 • Valg af revisor
 • Eventuelt

TILMELDING:

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have en tilmelding med antal deltagere, senest den 10. maj til mail: formand@stoedovvand.dk eller en SMS på 50995344.

 

 
PASNING AF EGEN INSTALLATION
Når der ikke er blevet tappet vand i en længere periode anbefales det, at åbne armaturer hvorfra der tappes drikkevand og lade vandet løbe. Herved skylles ”gammelt” stillestående vand samt eventuelle metal-afgivelser fra rør og armaturer ud af systemet.

Check om der er utætheder på din stikledning og installation. Åbn målerbrønden og kontroller at måleren står stille, når der ikke tappes vand i huset.

Sørg for at der er ryddet omkring målerbrønden, således at vandværkspasseren kan finde målerbrønden i tilfælde af behov for reparation og målerudskiftning. Marker gerne målerbrønden.