GENEREL FORBRUGER INFORMATION

Bestyrelsen vil benytte hjemmesiden www.stoedovvand.dk som vandværkets primære informationskilde til forbrugerne, og hjemmesiden vil derfor blive opdateret løbende efter behov. Alle forbrugere bedes oplyse deres mobiltelefoner nummer og e-mail adresse, så stødov vand kan sende vigtige beskeder ud via SMS og e-mail. 

 
AKTUELLE MEDDELELSER

Opstår der behov for akut information, vil der blive udsendt en SMS til alle med besked om, at se meddelelsen på hjemmesiden her, under Aktuel InfoI tilfælde af behov for beredskabsmeddelelser vil disse blive vist her.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Ved bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen den søndag den 7. maj 2023, har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Henning Møller Nielsen
Næstformand Poul Kusk
Kasserer Kirsten Hvid Schmidt 
Sekretær Sune Mikkelsen
Medlem Jens Aage Sandberg
Medlem Gitte Bjørg
Suppleant Ann Berit Hansen

 
MØDEINDKALDELSER

Indkaldelse til generalforsamlinger og evt. informationsmøder vil blive udsendt via en SMS med henvisning til hjemmesiden, hvor mødeindkaldelse, dagsorden og bilag vil kunne ses under denne overskrift.

Indbydelse til generalforsamling:
søndag den 7. maj 2023 blev der afholdt generalforsamling i Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2, Stødov, 8420 Knebel. 

Læs hele indbydelse til Generalforsamling her

Læs Årsrapport 2022 her

 

PASNING AF EGEN INSTALLATION

Når der ikke er blevet tappet vand i en længere periode anbefales det, at åbne armaturer hvorfra der tappes drikkevand og lade vandet løbe. Herved skylles ”gammelt” stillestående vand samt eventuelle metal-afgivelser fra rør og armaturer ud af systemet.

Check om der er utætheder på din stikledning og installation. Åbn målerbrønden og kontroller at måleren står stille, når der ikke tappes vand i huset.

Sørg for at der er ryddet omkring målerbrønden, således at vandværkspasseren kan finde målerbrønden i tilfælde af behov for reparation og målerudskiftning. Marker gerne målerbrønden.