På denne side finder du informationer om:
STØDOV VANDVÆRK A.M.B.A

Vandværket er en såkaldt ”almen vandforsyning” der er ejet af medlemmerne.

Stødov Vandværk A.M.B.A. CVR. nr. 86762714
Branche 360000 Vandforsyning
Regnskabsår 01.01 – 31.12

Vandværket er beliggende Sletterhagevej 1, Stødov, 8420 Knebel.

Stødov Vandværk er stiftet ved et bestyrelsesmøde den 08.05.2018, som følge af en fusion mellem følgende 5 vandværksselskaber: Selskabet har ved stiftelsen i alt 422 andelshavere.

Stødov Bakkers Vandforsyning A.M.B.A., SB – 154 andelshavere
Stødov-Fejrup Vandværk I/S S/F – 43 andelshavere
Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk GLK – 125 andelshavere
Fejrup Strand Vandværk A.M.B.A. FS – 100 andelshavere
Helgenæs Pumpestation A.M.B.A

Selskabet er i henhold til vandforsyningslovgivningen reguleret af:

REGULATIV – Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune
VEDTÆGTER – Vedtægter for Stødov Vandværk A.M.B.A.

GENERALFORSAMLING

I henhold til Vedtægternes paragraf 7 er Generalforsamlingen selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse blandt medlemmerne, til at varetage de driftsmæssige og administrative opgaver. 

Fra 2019 er bestyrelsen reduceret fra 8 til 6 medlemmer – 4 udpegede medlemmer og 2 på generalforsamlingen valgte medlemmer. Se mere herom i vedtægterne.  

Der udsendes indkaldelse senest 4 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni. Indkaldelsen udsendes særskilt til alle medlemmer. 

Materiale til punkter på dagsorden vil kunne ses på vandværkets hjemmeside under AKTUEL INFO / MØDEINDKALDELSER senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Har medlemmerne forslag eller emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse fremsendes til formanden pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden min. 1 uge før afholdelse.   

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.

Referat fra generalforsamling den 26.november 2023 kan ses her 

 

BESTYRELSEN

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har 08.05.2018 vedtaget følgende forretningsorden for bestyrelsens arbejde: FORRETNINGSORDEN for Stødov Vandværk A.M.B.A.’s bestyrelse.

 

Bestyrelsens sammensætning:

Formand Henning Møller Nielsen  · Tlf.: 2026 7944 · formand@stoedovvand.dk

Næstformand Poul Kusk  · Tlf.: 61553097 · n.formand@stoedovvand.dk

Kasserer Kirsten Hvid Schmidt  · Tlf.: 2171 9858 · regnskab@stoedovvand.dk

Sekretær Sune Mikkelsen  · Tlf.: 2490 7074 · sekretaer@stoedovvand.dk

Medlem Gitte Bjørg · Tlf.: 28734195 · medlem1@stoedovvand.dk

Driftsansvarlig Jens Aage Sandbjerg  · Tlf.: 4070 5821 · drift@stoedovvand.dk

Suppleant Ann Berit Hansen  · Tlf.: 61769388 · suppleant@stoedovvand.dk

MEDLEMSSKABER

Danske Vandværker

Stødov Vandværk er medlem af Danske Vandværker, der er en brancheforening for landets forbrugerejede Vandværker.
Udover at Danske Vandværker varetager medlemmernes interesser i forhold til lovgivning m.v., giver medlemskabet adgang til en række gratis rådgivningsydelser vedrørende juridiske-, administrative-, tekniske- og økonomiske forhold. DV udbyder endvidere kurser for vandværkspassere og bestyrelser, afholder messer og udgiver vejledende håndbøger. Endvidere er der adgang til fælles indkøbsordninger. Medlemmerne af DV modtager endvidere løbende informationer om aktuelle forhold via ugentlige nyhedsbreve samt medlemsmagasinet Vandposten 5 gange årligt.

www.danskevv.dk
info@danskevv.dk

Syddjurs Vandråd

Stødov Vandværk er medlem af Syddjurs Vandråd, der er en frivillig sammenslutning af vandværker i Syddjurs Kommune

www.syddjursvandraad.dk
info@syddjursvandraad.dk